پورتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]
[query-result:mainheadline]

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار مرکز

تازه ترین اخبار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری همایش حضوری گذر از هزارتوی بالین توسط  کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم (کارگروه منتورینگ)درتاریخ هفتم خرداد ماه ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۷ تا ۱۹
برگزاری همایش حضوری گذر از هزارتوی بالین

برگزاری همایش حضوری گذر از هزارتوی بالین توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم (کارگروه منتورینگ)درتاریخ هفتم خرداد ماه ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۷ تا ۱۹

بازدید نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلان منطقه ۵کشوری جهت ارزیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی
بازدید

بازدید نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلان منطقه ۵کشوری جهت ارزیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی

برگزاری آزمون آسکی مجازی برای اولین بار جهت دانشجویان پزشکی بخش طب اورژانس
برگزاری اولین آزمون آسکی مجازی

برگزاری آزمون آسکی مجازی برای اولین بار جهت دانشجویان پزشکی بخش طب اورژانس

برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی کشوری در تاریخ 17 اسفندماه 1402 جهت دانشجویان پزشکی
برگزاری آزمون آسکی کشوری

برگزاری آزمون صلاحیت های بالینی کشوری در تاریخ 17 اسفندماه 1402 جهت دانشجویان پزشکی

برگزاری سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
روشهای ارزشیابی استاد(ارزشیابی 360 درجه)

برگزاری سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
چگونه از دانش پژوهی آموزشی در ارتقاء علمی استفاده کنیم ؟

برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه توانمندسازی و دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
چگونه یک سوال چند گزینه ای استاندارد طراحی کنیم (بخش دوم)

برگزاری کارگاه توانمندسازی و دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی
برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء

برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

اخبار چندرسانه ای

برگزاری همایش حضوری گذر از هزارتوی بالین توسط  کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم (کارگروه منتورینگ)درتاریخ هفتم خرداد ماه ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۷ تا ۱۹

برگزاری همایش حضوری گذر از هزارتوی بالین توسط کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جهرم (کارگروه منتورینگ)درتاریخ هفتم خرداد ماه ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۷ تا ۱۹

عکس

اجرای برنامه های گرامیداشت هفته آموزش (صبحانه کاری و پنل) توسط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

اجرای برنامه های گرامیداشت هفته آموزش (صبحانه کاری و پنل) توسط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

عکس

بازدید نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلان منطقه ۵کشوری جهت ارزیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی

بازدید نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلان منطقه ۵کشوری جهت ارزیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی

عکس

برگزاری آزمون آسکی مجازی برای اولین بار جهت دانشجویان پزشکی بخش طب اورژانس

برگزاری آزمون آسکی مجازی برای اولین بار جهت دانشجویان پزشکی بخش طب اورژانس

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

اجرای برنامه های گرامیداشت هفته آموزش (صبحانه کاری و پنل) توسط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

اجرای برنامه های گرامیداشت هفته آموزش (صبحانه کاری و پنل) توسط مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی در راستای پاسخگویی اجتماعی ویژه اعضای هیات علمی درتاریخ 1402.10.04

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی در راستای پاسخگویی اجتماعی ویژه اعضای هیات علمی درتاریخ 1402.10.04

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی دانشجویان در راستای پاسخگویی اجتماعی درتاریخ 1402.09.20

برگزاری دومین جشنواره درون دانشگاهی اشتراک گذاری تجربیات ارزشمند آموزشی دانشجویان در راستای پاسخگویی اجتماعی درتاریخ 1402.09.20

بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

خدمات مرکز

...............................

سامانه جامع ارزیابی و اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزش علوم پزشکی

سامانه مدیریت پژوهش (کایپر)

سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت

سامانه گسترش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

سامانه ملی مرجعیت علمی در علوم پزشکی

سامانه پایش برنامه عملیاتی

تنظیمات قالب