پورتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

دانشگاه علوم پزشکی جهرم با یک تور از فضای دانشگاه همراه شما هست

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار مرکز

تازه ترین اخبار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای بالینی درتاریخ6 آذرماه1402 با عنوان کنترل علایم حیاتی
برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای بالینی درتاریخ6 آذرماه1402

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای بالینی درتاریخ6 آذرماه1402 با عنوان کنترل علایم حیاتی

برگزاری کارگاه های توانمندسازی  باعنوان شبیه سازها و تکنولوژی های ارتقا دهنده یادگیری(AR-VR-META) و هوش مصنوعی درتاریخ 1402.08.23
برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه های توانمندسازی باعنوان شبیه سازها و تکنولوژی های ارتقا دهنده یادگیری(AR-VR-META) و هوش مصنوعی درتاریخ 1402.08.23

برگزاری کارگاه های توانمندسازی درتاریخ 1402.08.23 باعنوان
برگزاری کارگاه توانمندسازی از سری کارگاه های دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی جدیدالورود و سایر اعضای هیات علمی

برگزاری کارگاه های توانمندسازی درتاریخ 1402.08.23 باعنوان "شبیه سازها و تکنولوژی های ارتقا دهنده یادگیری(AR-VR-META) و هوش مصنوعی"

برگزاری آزمون مینی آسکی گروه طب اورژانس و بیهوشی درتاریخ 1402.08.27
برگزاری آزمون مینی آسکی گروه طب اورژانس و بیهوشی

برگزاری آزمون مینی آسکی گروه طب اورژانس و بیهوشی درتاریخ 1402.08.27

برگزاری جلسه شورای پژوهش در آموزش در تاریخ 1402/08/08
برگزاری جلسه شورای پژوهش در آموزش

برگزاری جلسه شورای پژوهش در آموزش در تاریخ 1402/08/08

بهره برداری و رونمایی از شبیه سازهای نسل جدید واقعیت مجازی(AR , VR) در مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم
بهره برداری و رونمایی از شبیه ساز

بهره برداری و رونمایی از شبیه سازهای نسل جدید واقعیت مجازی(AR , VR) در مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم

برگزاری آزمون مینی آسکی پایان بخش گروه بیهوشی درتاریخ  1402.07.30
آزمون مینی آسکی پایان بخش

برگزاری آزمون مینی آسکی پایان بخش گروه بیهوشی درتاریخ 1402.07.30

برگزاری پنجمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی ویژه دستیاران
پنجمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی

برگزاری پنجمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی ویژه دستیاران

اخبار چندرسانه ای

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای بالینی درتاریخ6 آذرماه1402 با عنوان کنترل علایم حیاتی

برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای بالینی درتاریخ6 آذرماه1402 با عنوان کنترل علایم حیاتی

عکس

برگزاری آزمون مینی آسکی گروه طب اورژانس و بیهوشی درتاریخ 1402.08.27

برگزاری آزمون مینی آسکی گروه طب اورژانس و بیهوشی درتاریخ 1402.08.27

عکس

درخشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم در نخستین جشنواره فناوری های نوین آموزش علوم پزشکی ( کنگره و جشنواره ملی شیخ الرئیس)

درخشش دانشگاه علوم پزشکی جهرم در نخستین جشنواره فناوری های نوین آموزش علوم پزشکی ( کنگره و جشنواره ملی شیخ الرئیس)

عکس

برگزاری پنجمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی ویژه دستیاران

برگزاری پنجمین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی ویژه دستیاران

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

فراخوان بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی،هفدهمین جشنواره شهید مطهری و ششمین جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی

فراخوان بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی،هفدهمین جشنواره شهید مطهری و ششمین جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی

اطلاع رسانی جشنواره اتا دانشگاه علوم پزشکی یزد به کلیه دانشگاهها

اطلاع رسانی جشنواره اتا دانشگاه علوم پزشکی یزد به کلیه دانشگاهها

برگزاری نشست انتقال تجربه در رابطه با سامانه بنیاد ملی نخبگان (ارتقای پژوهش های دانشجویی) درتاریخ 9آبان ماه

برگزاری نشست انتقال تجربه در رابطه با سامانه بنیاد ملی نخبگان (ارتقای پژوهش های دانشجویی) درتاریخ 9آبان ماه

برگزاری اولین کارگاه تخصصی سخت افزار در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

برگزاری اولین کارگاه تخصصی سخت افزار در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

خدمات مرکز

...............................

سامانه جامع ارزیابی و اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزش علوم پزشکی

سامانه مدیریت پژوهش (کایپر)

سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت

سامانه گسترش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی

سامانه ملی مرجعیت علمی در علوم پزشکی

سامانه پایش برنامه عملیاتی

تنظیمات قالب