۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
کارگاههای برگزار شده جهت اساتید علوم پایه و بالینی
 
 

کارگاههای برگزار شده جهت اساتید علوم پایه و بالینی در سال 96

تاریخ

نام کارگاه

مدرس

تعداد شرکت کننده

25/7/96

چگونه یک کارگاه ترینینگ برگزار نماییم؟

خانم دکتر نجفی پور

11

17/8/97

جلسه توجیهی و گرفتن رضایت اگاهانه

خانم دکتر نجفی پور

7

20/9/96

روش تدریس PBL مبتنی بر مدل کلاس وارونه

دکتر نجفی پور

12

21/9/96

اجرای روش تدریس PBL مبتنی بر مدل کلاس وارونه توسط همتایان

خانم دکتر نجفی پور

همتا: خانم فاطمه فروزان

10

28/9/96

تدریس کلاس وارونه مبتنی بر مدل کلاس وارونه

خانم دکتر نجفی پور

11

5/10/96

اجرای روش تدریس PBL مبتنی بر مدل کلاس وارونه توسط همتایان

خانم دکتر نجفی پور

خانم دکتر علی دهقانی

7

25/11/96

روش تدریس TBL مبتنی بر مدل کلاس وارونه

خانم دکتر نجفی پور

6

6/12/96

روش گروه متمرکز1

خانم دکتر نجفی پور

11

20/12/96

سخنرانی تعاملی

خانم دکتر نجفی پور

8

16/12/96

آشنایی با ثبت نام در سامانه دانش پژوهی

خانم دکتر نجفی پور

8

تاریخ :
1399/09/08
تعداد بازدید:
104
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal