۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
تعداد فرایندهای ارسالی از سال95تاکنون

تعداد فرایندهای برتردرون دانشگاهی و کشوری :

ردیف

سال

تعداد فرایند ارسالی به دبیرخانه درون دانشگاهی

تعداد فرایند منتخب درون دانشگاهی

تعداد فرایند منتخب و قابل تقدیر کشوری

8

1395

6

6

1

9

1396

5

5

--

10

1397

4

4

2

11

1398

5

5

2

12

1399

4

4

درحال بررسی

تاریخ :
1398/12/01
تعداد بازدید:
254
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal