۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
اعضاي كميته

اعضای کمیته آزمون صلاحیت های بالینی(آسکی) درسال1398

 

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

 

آقای دکتر روستازاده

معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر صنیع

مدیر گروه بیهوشی

 

خانم دکتر نجفی پور

مدیر مرکز مطالعات و توسعه

آقای دکتر یزدچی

مدیر گروه چشم

 

خانم دکترحق بین

رئیس دانشکده پزشکی

خانم دکتر البرزی

مدیر گروه زنان

 

خانم دکتر متین

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

آقای دکتر مقرب

مدیر گروه اطفال 

 

آقای دکترسپیدکار

مدیرگروه جراحی

آقای دکتر شریفی

مدیر گروه بهداشت

 

آقای دکتر شاکری

مدیر گروه داخلی و معاون آموزشی بیمارستان پیمانیه

آقای دکتر شکوهی

مسئول درس ENT

 

آقای دکتر رعیت دوست

ریاست بیمارستان پیمانیه و مدیرگروه طب اورژانس

خانم دکتر پیلبان

مسئول درس رادیولوژی

 

آقای دکتر شهیدی

مسئول درس روانپزشکی

آقای دکتر بهمنی

مدیرگروه پوست

 

آقای دکتر هوشمند

مدیرگروه پاتولوژی

خانم کرم زاده

مسئول مرکز مهارتهای بالینی

 

 و اساتید همکار هیات علمی گروه های ماژور و مینور

تاریخ :
1398/12/01
تعداد بازدید:
884
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal