۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
اعضای کمیته توانمندسازی اساتید
اعضاي كميته توانمندسازي اساتيد دانشگاه در سال 97
 
 

آقاي دكتر روستازاده

معاون آموزشي دانشگاه و عضو كميته

خانم دكتر نجفي پور

عضو هيئت علمي و عضو كميته

خانم دكتر دهقاني

عضو هيئت علمي و عضو كميته

خانم دكتر مصلي نژاد

عضو هيئت علمي و عضو كميته

آقاي دكتر اسلامي

عضو هيئت علمي و عضو كميته

آقاي دكتر دهقاني

عضو هيئت علمي و عضو كميته

آقاي دكتر دژكام

عضو هيئت علمي و عضو كميته

آقاي دكتر صنيع

عضو هيئت علمي و عضو كميته

آقاي دكتر دم شناس

عضو هيئت علمي و عضو كميته

آقاي دكتر شجاعي

عضو هيئت علمي و عضو كميته

خانم دكتر رنجبر

عضو هيئت علمي و عضو كميته

خانم فروزان

عضو كميته

تاریخ :
1397/07/24
تعداد بازدید:
839
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal