۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
اعضا

 

اعضاي كميته ارزشيابي دروني علوم پايه

 

 

دكتر اباذر روستازاده

 

معاون آموزشي دانشگاه و رييس كميته

 

خانم صديقه نجفي پور

 

مدير مركز مطالعات وتوسعه و دبير كميته

 

دكتر مرضيه حق بين

 

رئيس دانشكده پزشكي و عضو كميته

دكتر شكوفه آتش پور

معاون آموزشي علوم پايه دانشكده پزشكي

 

دكتر محمد پوراحمدي

 

مدير گروه آناتومي و عضو كميته

 

دكتر محمد حسن دوامي

 

مدير گروه انگل شناسي، علوم آزمايشگاهي و عضو كميته

آقاي اكبر كاظمي

 

مدير گروه ميكروب  و عضو كميته

دكتر محمد هادي ثامني

 

مدير گروه زبان و عضو كميته

دكتر محمد حسين مدبر

 

مدير گروه معارف و عضو كميته

آقاي دكتر شريفي

 

مدير گروه بهداشت و عضو كميته

دكتر كرامت اله رحمانيان

 

مدير گروه پزشكي اجتماعي و عضو كميته

دكتر دانش جوشقاني

مدير گروه فيزيولوژي و عضو كميته

 

فاطمه فرهمندجو

 

كارشناس كميته

 

 

 

 

 

 

اعضاي كميته ارزيابي دروني باليني

 

دكتر اباذر روستازاده

 

معاون آموزشي دانشگاه و رييس كميته

 

خانم صديقه نجفي پور

 

مدير مركز مطالعات وتوسعه و دبير كميته

 

دكتر مرضيه حق بين

 

رئيس دانشكده پزشكي و عضو كميته

 

دكتر عبدالعلي سپيدكار

 

مدير گروه جراحي و عضو كميته

 

دكتر محمد شجاعي

 

مدير گروه داخلي و عضو كميته

دكتر وحيد مقرب

 

مدير گروه اطفال   و عضو كميته

دكتر مهشيد البرزي

مدير گروه زنان و عضو كميته

مدير گروه زنان و عضو كميته

دكتر طاهر يزدچي نژاد

 

مدير گروه چشم و عضو كميته

دكتر احمد رستگاريان

 

مدير گروه بيهوشي و عضو كميته

دكتر خاطره دهقاني

معاون دانشكده پزشكي و عضو كميته

 

فاطمه فرهمندجو

 

دبير كميته

 

 

تاریخ :
1397/06/04
تعداد بازدید:
882
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal