۱۴۰۱ دوشنبه ۱۱ مهر
بازديد بيروني تيم ارزياب اعتباربخشي بيمارستاني وزارت از بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم
بازديد بيروني تيم ارزياب 4نفره اعتباربخشي بيمارستاني وزارت از بيمارستان آموزشي استاد مطهري در تاريخ12/06/1398
تاریخ:
1398/06/09
تعداد بازدید:
95
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal